ENGLISH

Příprava na sezónu je v plném proudu, ale když mám zrovna volnou chvíli, tak ráda podepisuji fotky a plakáty, které díky Vám pomohou mnoha lidem. Celý projekt brzy spustíme oficiálně, ale Vy si je už teď můžete v klidu zarezervovat a na konci srpna vyhlížet pošťáky u své schránky. Předem Vám ze srdce děkuji za všechny, kterým to pomůže.

Vaše Gábi

Preparations for the season are in full swing, but when I have just a little spare time I'm gladly signing pictures and posters that will help a lot of people - thanks to you. We are officially starting the project very soon, but you can already make a reservation on the posters now and at the end of August you can watch out for a postman at your mailbox. Thank you in advance for everyone whom it'll help.

Your Gábi

DARUJTE HODINY OSOBNÍ ASISTENCE

DONATE PERSONAL ASSISTANCE HOURS

Moji drazí,

děkuji, že mi neustále fandíte v čemkoliv, do čeho se v životě pustím. Daří se mi hlavně díky Vám. Tentokrát ale Vaši podporu nepotřebuji jen já. Asistence pomáhá lidem s postižením žít svobodně a samostatně, což je něco, co si zaslouží každý člověk, ale ne vždy na to má potřebné prostředky. Tak pomáhejme spolu!

Darujte několik hodin osobní asistence těm, kteří se bez ní neobejdou, a za odměnu získáte podpisovou kartu nebo plakátek.

Děkuji Vám za Vaši podporu a hlavně laskavost
Vaše Gábi

PS: Více o Asistenci se dozvíte na
www.asistence.org

Dear fans,

thank you for your continual support in whatever I decide to get involved in. I succeed mainly because of you. This time round it’s not only me who needs your support. Asistence helps handicapped people live freely and independently, which is something every person deserves, but does not always have the necessary funds available. So let’s help together!

Donate a few hours of personal assistance to those who can’t get by without it, and as a reward you’ll get a signed photo or a signed mini-poster.

Thanks for your support and mostly for your kindness.
Your Gábi

PS: You can find out more about Asistence at
www.asistence.org